วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

ตราไว้ในความทรงจำ
เมื่ออุดมการณ์ชีวิตเปลี่ยนไป
ภาพชีวิต..ครั้งหนึ่งที่ผ่านมา
ยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำ
มิลืมเลือน..


ใจครู

บรรทัด บันทึก รู้สึกรู้สา
ก้าวข้ามบรรพตาสู่กล้าแกร่ง
บันโดยศรัทธาเป็นลายแทง
บรรทุกน้ำแรงแบ่งน้ำใจ
ขอบุญรักษาปัญญาบุญ
เติมสุนทรียธรรมนำฝันใฝ่
วันหนึ่งซึ่งเธออาจขาดไฟ
ฟืนดอกไม้ทุ่งสักมีมากพอ


ใจศิษย์

น้ำตาค่อยรินไหลหยด
บรรพตขวางหน้าหลากหลาย
แต่ด้วยศรัทธามากมาย
จึงก้าวผ่านร้ายผ่านดี

สุนทรียธรรมงามงด
จำจดนำสู่วิถี
เพื่อเพิ่มถมเติมชีวี
สู่วิถีเรืองรองอร่ามตา

แม้ว่านั่นคือดอกไม้
แสนศิวิไลนักหนา
สัญญาครูด้วยชีวา
เกาะเกี่ยวนั้นหนาฝ่าฟัน

น้ำตายังรินไหลหยด..
จะไม่ทดท้อต่อฝัน
วันใดไฟชีวิตดับชีวัน
ยังมีฟืนขวัญเฝ้ารอ
ขอบคุณฟืนดอกไม้..ที่เฝ้ารอ