วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

คนล่าฝัน
..คนล่าฝัน..

ตราบชีวิตยังมีลมหายใจ
ความฝันใช่สะดุด..หยุดวาดหวัง
เส้นทางแม้แสนไกล..แต่ไม่ไร้พลัง
คือ "ความหวัง" ของชีวิต มีสิทธิ์ทำ