วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

จำปาแดงจำปาแดงแรงจ้าท้าแสงแดด
ใช่สีแสดสีเหลืองเมลืองหรู
จำปาแดงสีชาติแสงชาดดู
ใจฉันรู้จำปาแดงแสงจำปา