วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

ใจครู ใจศิษย์

ใจครู
อย่าเป็นศิษย์เป็นครูแค่มายา
อย่ากลับมา...ถ้าไม่รักการอ่าน
อย่าบอกว่า...รู้จักครูกานท์
ถ้ามิกินจิตวิญญาณอ่านตัวเอง


ใจศิษย์
จะเป็นศิษย์ของครูด้วยหัวใจ
จะกลับไป...ด้วยใจรักการอ่าน
จะบอกว่า...เป็นศิษย์ดีของครูกานท์
ด้วยมีจิตวิญญาณ...อ่านตัวเอง