วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สพฐ.จัดประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่ Tablet สพฐ.จัดประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ “ประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต” (OTPC App Contest) เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕   ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


  รมว.ศธ. กล่าวว่า รัฐบาลปัจจุบันได้กำหนดเป็นนโยบายที่จะแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้น ป.๑ ทุกคนทั่วประเทศในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งต่อมาในปีถัดไปจะแจกให้กับนักเรียนชั้น ม.๑ และจะขยายต่อไปเรื่อยๆ ให้ครบทุกชั้นปี เป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนต่างๆ ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพ กระจายโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศให้สูงขึ้น

   อย่างไรก็ตามการจัดซื้อแท็บเล็ตเพียงอย่างเดียว ก็เหมือนกับหุ่นยนต์ที่ยังไม่มีหน่วยความจำ หรือมีสมองแต่ยังไม่มีข้อมูลอะไรในสมอง ดังนั้นแอพพลิเคชันที่บรรจุลงไปในแท็บเล็ตก็เหมือนทำให้หุ่นยนต์มีหน่วยความจำหรือทำให้สมองมีความรู้ ซึ่งแอพพลิเคชันที่ดีจะเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ได้มากขึ้น

   โครงการดังกล่าว จึงเป็นการส่งเสริมให้มีสื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนและกระตุ้นให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป มีการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน รูปแบบแอพพลิเคชันที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อนักเรียนที่จะก้าวขึ้นเป็นอนาคตของชาติต่อไปด้วย และหวังว่าจะได้เห็นสื่อการเรียนรู้ที่ดีๆ บรรจุลงในแท็บเล็ตชั้น ป.๑ - ป.๓ และชั้น ม.๑ - ม.๓ รวมทั้งขยายต่อไปในทุกระดับชั้นเรียน      ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเพิ่มเติมว่า "โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต" จัดขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้น ป.๑-๓ ที่หลากหลายมากขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดให้มีการโรดโชว์ ๕ จังหวัดทุกภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี มหาสารคาม เชียงใหม่ และภูเก็ต โดยตั้งเป้าให้มีแอพพลิเคชันบนแท็บเล็ตที่มีคุณภาพ  หลังจากจบโครงการไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ชิ้น จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ

      สำหรับการประกวด โครงการสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ แอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการเรียน (Learning Media) แอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการสอน (Instruction Media) และแอพพลิเคชันรูปแบบสร้างองค์ความรู้ (Construction Media) โดยรางวัลชนะเลิศทุกประเภทจะได้รางวัลเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รวมถึงจะได้เผยแพร่ผลงานบนแท็บเล็ตของนักเรียนทั่วประเทศ สำหรับครูหรือบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำผลงานที่ชนะเลิศไปประเมินผลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้อีกด้วย


ผู้สนใจสมัครและส่งผลงานประกวดได้ทางเว็บไซต์ www.OTPCappcon.com ได้
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 
โดยผู้สมัครและส่งผลงานจะได้รับสิทธิ์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.obec.go.th หรือ โทร ๐๒-๖๔๒-๓๔๐๐

แหล่งข้อมูล http://www.moe.go.th/websm/2012/dec/340.html 


บอร์ดแท็บเล็ตมอบ สพฐ.เคาะราคา Tablet ปี 2556


 บอร์ดแท็บเล็ตมอบ สพฐ.เคาะราคา ผู้ผลิตรับงานไม่เกิน 2 รายการ 

บอร์ดแท็บเล็ตมีมติให้จัดประกวดราคาเครื่องแท็บเล็ตทุกสังกัดรวมกัน 
มอบ สพฐ.เคาะราคาผ่านระบบ E-Auction  แยกการจัดซื้อออกเป็น 5 โซน 10 สัญญาการจัดซื้อ 
ป้องกันการผูกขาดจัดซื้อจัดจ้างโดยบริษัทเดียว กำหนดให้ผู้ผลิตรับงานได้ไม่เกิน 2 สัญญาต่อราย
 พงศ์เทพยันส่งมอบก่อนเปิดเทอม

วันนี้ วันที่ 21 ธันวาคม 2555 นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาขั้นตอนการจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตในปี 2556 ให้นักเรียนชั้น ป.1 และ ม.1 รวมทั้งหมด 1.6 ล้านเครื่อง วงเงินประมาณ 6,000 ล้านบาท ได้ข้อสรุปว่า จะจัดประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตของทุกหน่วยงานรวมกัน เพื่อให้มีอำนาจในการต่อรองสูง เพื่อจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตในราคาถูก โดยมอบอำนาจให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดประมูลซื้อเครื่องแท็บเล็ตแทน โดยใช้วิธีประกวดราคาผ่านระบบ อี-ออกชัน แต่ให้หน่วยงานเจ้าของเงินเป็นผู้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเอง และเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตแท็บเล็ตในประเทศไทย การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องแท็บเล็ต ป.1 และ ม.1 ปีนี้ จะแบ่งการจัดซื้อจัดจ้างออกเป็นทั้งหมด 5 โซน 10 สัญญา แยกเป็นป.1 จำนวน 5 โซน และ ม.1 จำนวน 5 โซน แต่ละโซนจะเฉลี่ยจำนวนเครื่องแท็บเล็ตเท่าๆ กัน ระหว่าง 1.4-1.8 แสนเครื่อง และกำหนดให้ผู้เข้าประมูลสามารถทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้มากสุดไม่เกิน 2 สัญญา เพราะต้องการกระจายให้ผู้ผลิตแท็บเล็ตรายต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในนโยบายนี้ จะได้เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว

นายพงศ์เทพ gmrdkP0ok กล่าวต่อว่า จากการวางแผนไว้จะดำเนินการจัดซื้อแท็บเล็ตให้เสร็จสิ้น และส่งมอบให้ถึงนักเรียนในเดือนพฤษภาคม 2556 ขณะที่การเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556 นั้นจะเลื่อนเป็นวันที่ 10 มิถุนายน 2556 เท่ากับว่า เครื่องแท็บเล็ตจะถึงมือนักเรียนก่อนวันเปิดภาคเรียน นอกจากนั้น จะมีการจัดหาเครื่องแท็บเล็ตให้กับครูด้วย ในส่วนของครูชั้นป.1 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กำลังดำเนินการจัดหาแท็บเล็ตให้ครู ม.1 นั้นงบตั้งไว้สำหรับซื้อแท็บเล็ตปี 2556 ครอบคลุมส่วนนี้อยู่แล้ว

ด้านนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า การจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตครั้งแรกเมื่อปี 2555 รัฐบาลได้มอบให้กระทรวงไอซีที เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเพราะเป็นการจัดซื้อระหว่างไทยกับจีน แต่สำหรับปี 2556 นั้น เป็นการจัดซื้อแท็บเล็ตภายในประเทศ ขณะที่ สพฐ.เป็นหน่วยงานที่มีการจัดซื้อแท็บเล็ตจำนวนมากที่สุด เพราะฉะนั้นที่ประชุมจึงเห็นว่า ควรให้ สพฐ.เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดราคาแทน

สำหรับการแบ่งโซนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นจะแบ่งออกตามภูมิภาค คือ โซนที่ 1 ภาคกลาง มีแท็บเล็ต ป.1 จำนวน 185,937 เครื่อง และ ม.1 จำนวน 178,155 เครื่อง โซนที่ 2 ภาคใต้ แท็บเล็ต ป.1 จำนวน 171,282 เครื่อง และ ม.1 จำนวน 149,757 เครื่อง โซนที่ 3 ภาคเหนือ มีแท็บเล็ต ป.1 จำนวน 158,494 เครื่อง และ ม.1 จำนวน 148,463 เครื่อง โซนที่ 4 ภาคอีสานใต้ มีแท็บเล็ต ป.1 จำนวน 181,501 เครื่อง และ ม.1 จำนวน 181,853เครื่อง และโซนที่ 5 ภาคอีสานเหนือ มีแท็บเล็ต ป.1 จำนวน 147,340 เครื่อง และ ม.1 จำนวน 156,534 เครื่อง

ทั้งนี้ การอี-ออกชันจะจัดในวันเดียวกันพร้อมกันทั้ง 10 โซนที่ส่วนกลาง แต่ละโซนจะเปิดอี-ออกชันห่างกันครึ่งชั่วโมง และแม้ว่าการอีอ็อกชันแต่ละครั้งจะได้ผู้ผลิตต่างยี่ห้อกันแต่ต้องอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน ละทุกบริษัทจะต้องผ่านเงื่อนไขเดียวกับ ปีที่แล้วคือจัดส่งเครื่องล็อตแรก จำนวน2,000 เครื่องมาเข้ารับการทดสอบก่อน ถ้าแท็บเล็ตล็อตแรกผ่านการทดสอบทั้งหมดจึงจะเปิดไลน์การผลิตได้ ขณะเดียวกัน ส่วนบริการหลังการขายนั้น สพฐ.และผู้ผลิตแท็บเล็ตจะตั้งศูนย์บริการหลังการขายแยกตามโซนต่างๆ


ที่มา http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9550000154983
ขอบคุณภาพประกอบ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ผู้เขียนได้ปรับหัวข้อข่าว เปลี่ยนคำว่า "โยน" เป็น "มอบ" เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาข่าว


วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ส่งมอบ Tablet ให้โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน  2555   นายชุมพล  รัตน์เลิศลบ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1  นางฉัตรจีรา  หรูวรนันท์  รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1  นายปัณณวัฒน์  ช่างปั้น  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  ชี้แจงการตรวจสอบเครื่อง Tablet  การลง Serial  Numberและ Macaddress  พร้อมส่งมอบเครื่อง Tablet เพื่อการศึกษา ตามโครงการ One Tablet per Child ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่  11  โรงเรียน จำนวน 397 เครื่อง และสังกัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  1 โรงเรียน จำนวน 30 เครื่อง  ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลดฟรี e-book นิทาน 50 เรื่อง


ดาวน์โหลด ฟรี นิทานสำหรับเด็ก 50 เรื่อง
นิทาน เรื่อง ฮิปโปโปเตมัสก้นแดง
นิทาน เรื่อง อากาศ
นิทาน เรื่อง หูฉันหาย
นิทาน เรื่อง หุ่นไล่กาเพื่อนรัก
นิทาน เรื่อง หลานปั้นนับเลข
นิทาน เรื่อง หมูตาแดง
นิทาน เรื่อง สี่เหลี่ยม
นิทาน เรื่อง สี่เกลอ
นิทาน เรื่อง สิบสหาย
นิทาน เรื่อง สามเหลี่ยม
นิทาน เรื่อง สัปดาห์หนึ่งมีกี่วัน
นิทาน เรื่อง สัตว์น่ารัก
นิทาน เรื่อง สวนหลังบ้าน
นิทาน เรื่อง วันนี้...ของหมีน้อย
นิทาน เรื่อง วงกลม
นิทาน เรื่อง ลูกหมีมีน้อง
นิทาน เรื่อง ลูกกวางกล้าหาญ
นิทาน เรื่อง รอยเท้าของใครเอ่ย
นิทาน เรื่อง รองเท้าสีแดงของน้องเหมียว
นิทาน เรื่อง ยิ้ม
นิทาน เรื่อง ผีเสื้อสามตัว
นิทาน เรื่อง ปลาบู่ทอง
นิทาน เรื่อง บ้านสามัคคี
นิทาน เรื่อง บน-ล่าง
นิทาน เรื่อง ทิศและเงา
นิทาน เรื่อง ทำไมนกกะปูดจึงตาแดง
นิทาน เรื่อง ถาดทองคำ
นิทาน เรื่อง ตุ้บตั้บกับดวงดาว
นิทาน เรื่อง ตำรวจ
นิิทาน เรื่อง ดวงอาทิตย์
นิทาน เรื่อง คุกกี้ของปุกปุย
นิทาน เรื่อง คำอธิษฐานของเนิบนาบ
นิทาน เรื่อง ขวดของนายดำ
นิทาน เรื่อง กุ๊ก กุ๊ก ไก่
นิทาน เรื่อง การเดินทางของลูกยาง
นิทาน เรื่อง กระต่ายจัดบ้าน
นิทาน เรื่อง ไข่
นิทาน เรื่อง โลกแห่งนิทานบันเทิงใจ
นิทาน เรื่อง โธ่ ไม่น่าเลย
นิทาน เรื่อง โชคของนุ้ย
นิทาน เรื่อง โจ...จิงโจ้น้อย
นิทาน เรื่อง แม่โคกับเสือโคร่ง
นิทาน เรื่อง แพะนิสัยดี
นิทาน เรื่อง เหตุใดน้ำจึงท่วม
นิทาน เรื่อง เสือเฒ่ากับเจ้ากวาง
นิทาน เรื่อง เมืองทองคำ
นิทาน เรื่อง เจ้าป่าว่าความ
นิทาน เรื่อง เจ้าด่างหมาดี
นิทาน เรื่อง เจ้าโย่งย้อนแผน

ดาวน์โหลดได้ที่ https://docs.google.com/folder/d/0B3L0TtimdTSbdllTNWdSZnkydVE/edit

ที่มา http://freeonline-study.blogspot.com.au/2012/07/50.html

รูปภาพ : ดาวน์โหลด ฟรี นิทานสำหรับเด็ก 50 เรื่อง 

นิทาน เรื่อง ฮิปโปโปเตมัสก้นแดง
นิทาน เรื่อง อากาศ
นิทาน เรื่อง หูฉันหาย
นิทาน เรื่อง หุ่นไล่กาเพื่อนรัก
นิทาน เรื่อง หลานปั้นนับเลข
นิทาน เรื่อง หมูตาแดง
นิทาน เรื่อง สี่เหลี่ยม
นิทาน เรื่อง สี่เกลอ
นิทาน เรื่อง สิบสหาย
นิทาน เรื่อง สามเหลี่ยม
นิทาน เรื่อง สัปดาห์หนึ่งมีกี่วัน
นิทาน เรื่อง สัตว์น่ารัก
นิทาน เรื่อง สวนหลังบ้าน
นิทาน เรื่อง วันนี้...ของหมีน้อย
นิทาน เรื่อง วงกลม
นิทาน เรื่อง ลูกหมีมีน้อง
นิทาน เรื่อง ลูกกวางกล้าหาญ
นิทาน เรื่อง รอยเท้าของใครเอ่ย
นิทาน เรื่อง รองเท้าสีแดงของน้องเหมียว
นิทาน เรื่อง ยิ้ม
นิทาน เรื่อง ผีเสื้อสามตัว
นิทาน เรื่อง ปลาบู่ทอง
นิทาน เรื่อง บ้านสามัคคี
นิทาน เรื่อง บน-ล่าง
นิทาน เรื่อง ทิศและเงา
นิทาน เรื่อง ทำไมนกกะปูดจึงตาแดง
นิทาน เรื่อง ถาดทองคำ
นิทาน เรื่อง ตุ้บตั้บกับดวงดาว
นิทาน เรื่อง ตำรวจ
นิิทาน เรื่อง ดวงอาทิตย์
นิทาน เรื่อง คุกกี้ของปุกปุย
นิทาน เรื่อง คำอธิษฐานของเนิบนาบ
นิทาน เรื่อง ขวดของนายดำ
นิทาน เรื่อง กุ๊ก กุ๊ก ไก่
นิทาน เรื่อง การเดินทางของลูกยาง
นิทาน เรื่อง กระต่ายจัดบ้าน
นิทาน เรื่อง ไข่
นิทาน เรื่อง โลกแห่งนิทานบันเทิงใจ
นิทาน เรื่อง โธ่ ไม่น่าเลย
นิทาน เรื่อง โชคของนุ้ย
นิทาน เรื่อง โจ...จิงโจ้น้อย
นิทาน เรื่อง แม่โคกับเสือโคร่ง
นิทาน เรื่อง แพะนิสัยดี
นิทาน เรื่อง เหตุใดน้ำจึงท่วม
นิทาน เรื่อง เสือเฒ่ากับเจ้ากวาง
นิทาน เรื่อง เมืองทองคำ
นิทาน เรื่อง เจ้าป่าว่าความ
นิทาน เรื่อง เจ้าด่างหมาดี
นิทาน เรื่อง เจ้าโย่งย้อนแผน

ดาวน์โหลดได้ที่   https://docs.google.com/folder/d/0B3L0TtimdTSbdllTNWdSZnkydVE/edit

ที่มา http://freeonline-study.blogspot.com.au/2012/07/50.htmlดูเพิ่มเติม
 ขอบคุณน้ำใจของการแบ่งปัน  โลกใบนี้สวยงามจริง..


วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ด่วน! ดาวน์โหลดแผนการสอน Tablet ภาคเรียนที่ 2   
  เอกสารแผนการสอนโดยใช้ Tablet เป็นสื่อ(แผน200 วัน)เป็นความตั้งใจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะช่วยคุณครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการจัดการเรียนการสอน ในโอกาสที่ปีการศึกษา 2555เป็นปีที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ทุกคนจะมีเครื่องมือช่วยการเรียนรู้คือ แท็บเล็ต (Tablet) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการเตรียมการหลายประการ

   ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนได้มีการจัดทำเอกสารที่ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยการสนับสนุนเอกสารส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 11รายการ ส่วนหนึ่งที่ถือเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการสอน คือ เอกสารแผนการสอน 200วัน ที่มีการจัดทำเป็o2เล่ม สำหรับภาคเรียนต้น และภาคเรียนปลาย

  เล่มที่นำเสนอเป็นเล่มสำหรับภาคเรียนที่ 2 โดยได้้รับการอนุเคราะห์จากคณะทำงานของศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.)    ด้วยความขอบคุณยิ่ง...
คลิกโหลดได้ค่ะ..


 1. คำนำ
 2. สารบัญ
 3. คำชี้แจง
 4. หน้า 1 เส้นทาง
 5. หน้า 2 กรอบแนวคิด
 6. กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 2
 7. แผนการสอน
 8. บรรณานุกรมแผน 200 วัน
 9. สัปดาห์ที่ 21
 10. สัปดาห์ที่ 22
 11. สัปดาห์ที่ 23
 12. สัปดาห์ที่ 24
 13. สัปดาห์ที่ 25
 14. สัปดาห์ที่ 26
 15. สัปดาห์ที่ 27
 16. สัปดาห์ที่ 28
 17. สัปดาห์ที่ 29
 18. สัปดาห์ที่ 30
 19. สัปดาห์ที่ 31
 20. สัปดาห์ที่ 32
 21. สัปดาห์ที่ 33
 22. สัปดาห์ที่ 34
 23. สัปดาห์ที่ 35
 24. สัปดาห์ที่ 36
 25. สัปดาห์ที่ 37
 26. สัปดาห์ที่ 38
 27. สัปดาห์ที่ 39
 28. สัปดาห์ที่ 40
 29. ภาคผนวก
 30. ภาคผนวก ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับตัวชี้วัดรายสัปดาห์
 31. ภาคผนวก ตารางความสัมพันธ์LOหน่วยการเรียนกับสื่อคอมฯพกพา
 32. ภาคผนวก รายการเอกสารแนะนำใหม่เพิ่มอีก 3 เล่ม
 33. ภาคผนวก รายชื่อคณะกรรมการเขียนแผน
 34. Clip VDO อธิบายคุณประโยชน์และแนวการประยุกต์ใช้

(แถมปกหน้าปกหลังด้วย..คุณครูดาวน์โหลดแล้วเย็บเล่มใส่ปกให้สวยงามน่าใช้นะคะ..)