วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ชาติพันธุ์ในอาเซียน

 ASEAN Weekly: ชาติพันธุ์ในอาเซียนและ Bersih 3.0 ในกรุงเทพฯ


 
สัปดาห์นี้ ข่าวแรกคุยกันเรื่องการเดินทางเข้าสภาของอองซาน ซูจี ในฐานะผู้แทนราษฎรอย่างเต็มตัว เมื่อช่วงปลายเดือน เม..ที่ผ่านมา   ซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้ปฏิเสธที่เข้าทำหน้าที่ในสภา เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน   และไม่ต้องการปฏิญาณตนว่าจะพิทักษ์รัฐธรรมนูญ   อย่างไรก็ตาม ถือว่าหน้าที่ ส.ส.ของซูจีและผู้แทนจากพรรคเอ็นแอลดีได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว มาติดตามกันว่าบทบาทและกลยุทธ์ของพรรคเอ็นแอลดีในเวทีการเมืองพม่าจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร

ข่าวต่อมา มาดูการชุมนุมรณรงค์เลือกตั้งใสสะอาดในมาเลเซีย หรือ BERSIH 3.0 ที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 เม..ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 2 แสนคน และในวันเดียวกันได้มีการจัดชุมนุมในอีกหลายเมืองพร้อมกันทั่วโลก รวมทั้งที่หน้าสถานทูตมาเลเซียในกรุงเทพฯด้วย   มาฟังบทสัมภาษณ์พิเศษผู้ประสานงานจัดการชุมนุม BERSIH 3.0 ที่กรุงเทพฯ ว่าพวกเขาคิดอะไรอย่างไรต่อการเมืองมาเลเซีย

ช่วงที่ 2 คุยกันถึงประเด็นใหญ่ที่มีความสำคัญมากในภูมิภาค คือเรื่องความหลากหลายของกลุ่มคนต่างชาติพันธุ์วรรณา   ภาษา และวัฒนธรรม  ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันในดินแดนเอเชียอาคเนย์   ภายใต้คำขวัญอาเซียนหนึ่งเดียวจะมีที่ทางหรือการจัดสรรพื้นที่ทางอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อย่างไร ??? ให้อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ไม่กลืนกลาย กดทับ เบียดขับ และไม่นำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งรุนแรงทางเชื้อชาติ

อาเซียนควรจะมีบทบาทอย่างไรเพื่อขจัดความขัดแย้งจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของแต่ละประเทศสมาชิก และควรมีจุดแข็งร่วมกันอย่างไรทางวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค
 
 
 
 
เป็นบทสนทนาที่มีประโยชน์ เป็นความรู้เพื่อแนวทางการใช้ในชีวิตต่อไปในอีก 4 ปีข้างหน้า (ตามเป้าหมาย)
จาก http://prachatai.com/journal/2012/05/40420