วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โลจิสติกส์ในอุษาคเนย์


ASEAN Weekly: 

โลจิสติกส์ในอุษาคเนย์

Fri, 2012-07-27 02:46การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนครั้งที่ 45 ที่กรุงพนมเปญ ซึ่งเกิดล้มเหลวเป็นครั้งแรกในรอบ 45 ปี นับตั้งแต่มีสมาคมอาเซียน โดยที่ประชุมไม่สามารถออกแถลงการณ์ร่วมได้ เนื่องจากไม่สามารถมีข้อสรุปร่วมกันในเรื่องการจัดการข้อพิพาทด้านพรมแดนในทะเลจีนใต้กับจีน โดยเจ้าภาพอย่างกัมพูชาก็คัดค้านการออกแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว ซึ่งเรื่องนี้สะท้อนอิทธิพลของชาติมหาอำนาจในอาเซียนโดยเฉพาะจีน ซึ่งมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ติดต่อกัน และเข้าร่วมการประชุม

ข่าวต่อมา ติดตามสถานการณ์ไทย-กัมพูชาถอนกำลังทหารจากชายแดนพิพาทด้านเขาพระวิหาร ตามคำสั่งศาลโลก และเปลี่ยนเป็นกำลังตำรวจเข้ามาประจำการแทน และปิดท้ายช่วงแรกด้วยข่าวอดีตรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ร่วมเสวนาหัวข้อ "การปรองดอง" กับผู้นำอาเซียนอย่างประธานาธิบดีอินโดนีเซีย และผู้นำฝ่ายค้านมาเลเซียในเวทีเปิดตัววารสาร "Strategic Review" ที่อินโดนีเซีย โดยเป็นการวงประชุมนานาชาติเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่พ้นจากอำนาจหลังรัฐประหารในปี 2549

ช่วงที่สอง พิจารณาภาพรวมโลจิสติกส์และขุมข่ายคมนาคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล โดยเฉพาะเส้นทางถนนสายเอเชีย (Asian Highway Network หรือ AH project) ที่พาดผ่าน 32 ประเทศทั่วทวีปเอเชีย โดยเส้นทางที่สำคัญหลายสาย มีจุดตัดอยู่ที่ประเทศไทย อย่างไรก็ตามยังมีอุปสรรคในการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอยู่มาก เนื่องจากสภาพถนนที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง และเส้นทางบางช่วงยังไม่ปลอดภัยพอ อย่างเช่นถนนสายเอเชียช่วงที่ผ่านชายแดนไทย-พม่า เพราะถนนตัดเข้าไปในเขตสู้รบ

ขณะเดียวกันการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการสร้างถนน มักกระทำโดยมหาอำนาจอย่างเช่นจีน หรือญี่ปุ่นที่ให้การสนับสนุนผ่านธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB  จึงมีข้อคำนึงเรื่องอิทธิพลของมหาอำนาจที่เข้ามาในภูมิภาคผ่านโครงการพัฒนา

สุดท้าย สำรวจเส้นทางรถโดยสารระหว่างประเทศ เชื่อหรือไม่ว่าแค่พกหนังสือเดินทาง แพ็กกระเป๋า แล้วตรงไปยังถนนข้าวสาร หรือสถานีขนส่งหลายแห่งในต่างจังหวัดก็สามารถเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยรถโดยสารระหว่างประเทศได้

(หมายเหตุ: ที่มาของภาพประกอบหน้าแรก: ดัดแปลงจาก Pigalle/Flickr.com/CC และ Wikipedia)
****************************************************************************

ด้วยความขอบคุณมา ณ ที่นี้
http://www.prachatai.com/journal/2012/07/41754