วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Tablet โทรทัศน์ครู ตอน 19-การนำไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่งเข้าไปในเครื่อง Tablet