วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

บรรยากาศการมอบ Tablet ระยะที่ ๑ สพป.เชียงใหม่ ๑บรรยากาศการมอบ Tablet  ระยะที่ ๑  สพป.เชียงใหม่ ๑
วันที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมล้านนา  สพป.ชม.๑  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

และ
การประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ของกลุ่มนโยบายและแผนฯ

.