วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

แนะนำแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : FaceBook OTPCOTPC.ChiangmaiArea1@groups.facebook.com
เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันได้ที่นี่เจ้า..
 https://www.facebook.com/groups/OTPC.ChiangmaiArea1