วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

คลิก..ชมเนื้อหาทั้งหมดของ Talet

คลิกที่นี่ค่ะ..http://www.dekthai.net/otpc.html

เนื้อหาแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม มีอะไรบ้าง ลองคลิกดู..นะคะ
ฝากคุณครู ป.๑ ด้วย
แต่ละกลุ่มชื่ออะไร ? ความหมายคืออะไร ?
เนื้อหาประกอบด้วยอะไรบ้าง ?
หากจะให้เด็กๆ ป.๑ เรืยนรู้มากกว่าการคลิก ๆ ๆ ๆ ๆ...ควรจะทำอย่างไร ?

*** ฝากท่านผู้อ่านที่สนใจด้วยค่ะ...