วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Learning Object


Learning Object หมายถึง เนื้อหาสาระของความรู้หรือบทเรียนในรูปของดิจิตอล เป็นข้อความ ภาพ วีดิโอ เสียง แอนนิเมชั่น     ที่ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ  โดยเฉพาะโดยแต่ละเรื่องจะนำเสนอแนวคิดหลักย่อยๆ  ผู้สอนสามารถเลือกใช้ Learning Object ผสมผสานกับการจัดการเรียนการสอนแบบอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลายและสามารถนำไปใช้ซ้ำได้
ชมการทดสอบประสิทธิภาพของหน้ากาก Learning Object ของ สพฐ.ชมการทดลองจัดการเรียนการสอนด้วย Tablet ในโรงเรียนชนบท

รีวิว แท็บเล็ตโครงการ OTPC    โดย...รายการแบไต๋ไฮเทคแนะนำเว็บ www.dekthai.net โดยรายการแบไต๋ไฮเทคตอบคำถามคาใจ Tablet ป. 1 โดย รมต. ไอซีทีTablet โรงเรียนห้วยหก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

Tablet โรงเรียนบ้านสันกอง

Tablet โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นิคมชาวเขา สพป.เชียงราย เขต 3

Tablet เด็กๆในดินแดนห่างไกลวิธีอ่านออกเสียงประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษามาท่อง ABC กันดีกว่าท่อง A-Z รวดเดียวจบ 


ขอบคุณแหล่งข้อมูลhttp://www.dekthai.net/