วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บรรยากาศการอบรม Tablet สพป.เชียงใหม่ ๑ รุ่นที่ ๑