วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ข้อสำคัญ! จำเป็นต้องอ่าน เกี่ยวกับการใช้แบตเตอรี่ Tablet

Thailand Education Tablet


           

ข้อควรทราบ....

 • สิ่งไม่ควรกระทำอย่างยิ่  คือ  ในการใช้งานแบตเตอรี่ของเครื่อง OTPC 
 • ครู ผู้ปกครองและ นักเรียน ไม่ควรจะใช้งานแบตเตอรี่ของเครื่อง OTPC จนเหลือ 0 %
 • เพราะแบตเตอรี่ภายในเครื่องอาจจะไม่สามารถ ชาร์ตไฟฟ้าเข้าได้
  หรือเกิดการเสื่อมและเสียได้เร็วขึ้น
  ระหว่างการทำกิจกรรมการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน
  หรือการใช้งานที่บ้าน ครู และผู้ปกครองนักเรียนไม่ควรเปิดเครื่องใช้งานในขณะที่ชาร์ตแบตเตอรี่
  ของเครื่องแท็บเล็ต 
 • ทังนี้ไม่ได้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ภายในเครื่องแท็บเล็ตแต่อย่างใด
  แต่เป็นเรื่องปกติของแบต lithium ทั่วไป ซึ่งถ้าใช้จนไฟหมดเป็นเวลานานแบตเตอรี่จะเสีย
  ไม่สามารถชาร์ตไฟได้อีกคำแนะนำสั้นๆ สำหรับแบตเตอรี่ lithium มีดังนี้

1. พยายามหลีกเลี่ยงการใช้แบตเตอรี่จนหมดแล้วค่อยชาร์ต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด discharge rate
ในอัตราที่สูง (ใช้ไฟเยอะในเวลาอันสั้น) ซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็ว เช่น กรณีที่ต้องการใช้งาน
เครื่องหนักๆ ก็ควรใช้แค่ช่วงเวลาไม่นาน และไม่ควรใช้จนแบตหมด   ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆ
ให้หาโอกาสชาร์ตไฟเป็นระยะๆ จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิด discharge rate ในอัตราที่สูงได้

และที่สำคัญที่สุดคือการชาร์ตบ่อยๆ จะช่วยป้องกันการลืมชาร์ตไฟ
ซึ่งถ้าหากปล่อยให้แบต lithium ไฟหมดเป็นเวลานานแบตจะเสีย ไม่สามารถชาร์ตไฟได้อีก

2. ระลึกไว้เสมอว่าแบตฯแบบ lithium ความร้อนมีผลต่อการเสื่อมมากกว่ารูปแบบการชาร์ต
ดังนั้นพยายามดูแลอย่าให้แบตฯร้อน จะได้ผลดีกว่ามัวกังวลเรื่องชาร์ตบ่อย ชาร์ตมาก ชาร์ตน้อย

3. เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่เย็นๆ ไม่ควรเก็บเครื่องแท็บเล็ตไว้ในรถที่จอดตากแดด จะช่วยให้แบตฯเสื่อมช้าลง

4. ถ้าจำเป็นจะต้องเก็บแบตไว้เป็นเวลานาน โดยไม่ได้ใช้งาน ให้ชาร์ตไฟไว้ที่ประมาณ 40% ของความจุ
แล้วเก็บไว้ในที่เย็นๆ จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้

5. ไม่ควรเก็บเครื่องแท็บเล็ตเป็นเวลานานโดยไม่ได้ชาร์ตไฟ
 ดังนั้นถ้าเก็บไว้นานโดยไม่ใช่มันก็จะเสื่อมไเองได้

6. ไม่ควรใช้งานเครื่องแท็บเล็ต OTPC ขณะที่ทำการชาร์ตแบตเตอรี่*****
  

ขอบคุณข้อมูลดีๆ  จากเว็บ http://www.otpc.in.th/tech/tech21072555.html