วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บรรยากาศการอบรม Tablet ผู้บริหารโรงเรียนรุ่น ๔บรรยากาศการอบรม Tablet ผู้บริหารโรงเรียน รุ่น ๔  สพป.เชียงใหม่ เขต ๑
ณ บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์ จำกัด สาขาสันกำแพง
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน, โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่และโรเรียนเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ได้แก่ โรงเรียนกาวิละอนุกูล และ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
และโรงเรียนสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ เครือข่ายอำภอเมืองเชียงใหม่ ๑-๒
เครือข่ายอำเภอดอยสะเก็ด  เครือข่ายอำเภอสันกำแพง  และเครือข่ายอำเภอแม่ออน
วันที่ ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕
(กลุ่มที่ยังไม่ได้รับ Tablet)

ตัวอย่างผลงาน ศน.อรรณพ : ที่ชาร์ตแบตเตอรี่ Tablet แบบประหยัด เรียบง่าย


ตัวอย่างกระเป๋าสะพายใส่ Tablet : สร้างสรรค์โดยคุณครู โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒ อ.แม่ออน
เย็บโดยฝีมือกลุ่มแม่บ้าน (กระจายงาน กระจายรายได้..เยี่ยม !!)