วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ส่งมอบ Tablet ให้โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน  2555   นายชุมพล  รัตน์เลิศลบ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1  นางฉัตรจีรา  หรูวรนันท์  รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1  นายปัณณวัฒน์  ช่างปั้น  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  ชี้แจงการตรวจสอบเครื่อง Tablet  การลง Serial  Numberและ Macaddress  พร้อมส่งมอบเครื่อง Tablet เพื่อการศึกษา ตามโครงการ One Tablet per Child ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่  11  โรงเรียน จำนวน 397 เครื่อง และสังกัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  1 โรงเรียน จำนวน 30 เครื่อง  ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1