วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

OTPC App Contestด่วน !!!   สำหรับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่สนใจผลิตสื่อสำหรับ Tablet
ศึกษารายละเอียดและเข้าไปสมัครได้ที่นี่ค่ะ..


จะสร้างสื่อประเภทใด เลือกได้ตามความสนใจ
  • สื่อเสริมการเรียน
  • สื่อเสริมการสอน
  • สื่อสร้างองค์ความรู้
ขออนุญาตจากเว็บไซต์มาประชาสัมพันธ์ต่อนะคะ..เพราะเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ