วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิธีลงบทเรียน ป.2 ในเครื่อง Tablet

 • วิธีลงบทเรียน ชั้น ป.2 ลงในแท็บเล็ต 


  การเชื่อมต่อแท็บเล็ตกับคอมพิวเตอร์
  ( Connect With Computer)

  การเชื่อมต่อระหว่างแท็บเล็ตพีซี OTPC กับ คอมพิวเตอร์ เพื่อทำการเคลื่อนย้ายไฟล์ ระหว่างแท็บเล็ตกับคอมพิวเตอร์    เพื่อเข้าไปเอาข้อมูลในแท็บเล็ต อาจจะเป็นข้อมูลรูปภาพที่ถ่ายจากกล้องแท็บเล็ต หรือการนำรูปที่ Capture ผ่านแท็บเล็ต ลงไปไว้ที่คอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังสามารถ นำข้อมูลต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ เช่น Application วีดีโอ ย้ายไปไว้ในแท็บเล็ตได้  

  12 ขั้นตอนการเชื่อมต่อ  มีดังนี้้

  การตั้งค่า OTPC

  ขั้นตอนที่ 1  ให้เข้าสู่หน้าจอ “การตั้งค่า” การเข้าสู่การตั้งค่าของแท็บเล็ต OTPC


  ขั้นตอนที่ 2  ให้เข้าสู่หน้าจอ “ที่เก็บข้อมูล”

  ขั้นตอนที่ 3  สัมผัสที่ด้านขวาบน ที่เป็นรูป สี่เหลี่ยมเล็กๆ เรียงกัน 3 อัน เพื่อเข้าสู่การปรับตั้งค่าเพิ่มเติม


  ขั้นตอนที่ 4    เลือกไปที่ การเชื่อมต่อ USB คอมพิวเตอร์
  ขั้นตอนที่ 5   เลือกไปที่ Mass Storage


  ขั้นตอนที่ 6   ทำการเสียบสายข้อมูลเพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่าง แท็บเล็ต กับ คอมพิวเตอร์     โดยใช้สายสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หรือเรียกอีกอย่างว่า สาย Data


  ขั้นตอนที่ 7  สัมผัสที่ด้านขวาล่าง ของหน้าจอ


  ขั้นตอนที่ 8  ให้เลือกไปที่ เชื่อมต่อแล้ว


  ขั้นตอนที่ 9  สัมผัสไปที่ปุ่ม เปิดที่เก็บข้อมูล USB
  ขั้นตอนที่ 10  มี ป๊อปอัพแสดงการยืนยัน ว่า หากเปิดที่เก็บข้อมูล USB แอปพลิเคชั่นบางอย่างที่คุณใช้จะหยุดและอาจใช้งานไม่ได้จนกว่าคุณจะปิดที่จัดเก็บข้อมูล USB ให้ตอบ “ตกลง”


  ขั้นตอนที่ 11  เมื่อทำการเชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้วให้เปิดที่ My Computer จะมีไดร์ฟข้อมูลของแท็บเล็ตแสดงขึ้นมา โดยมีชื่อไดร์ฟว่า ROCKCHIPS เพื่อทำการ ลบ เพิ่ม ย้าย ข้อมูลในแท็บเล็ตได้ในไดร์ฟนี้

  ขั้นตอนที่ 12 เมื่อสังเกตเห็นหุ่นยนต์สีส้มก็สามารถใช้งานได้
  ขอบคุณแหล่งข้อมูลค่ะ  http://otpchelp.com/connect-computer.php