วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดสื่อ ป.2 ใน Tablet แบบออฟไลน์


สื่อสำหรับการเรียนการสอน ป.2 สำหรับ Tablet แบบ ออฟไลน์
ประกอบด้วย 3 ไฟล์ คือ คู่มือ,บทเรียนและ หนังสือ คลิกดาวน์โหลดตามรูปได้เลยค่ะ
 
 

ขอบคุณแหล่งข้อมูลค่ะ  http://202.143.190.116/otpcry1/