วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ Tablet ชั้น ป.2

แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ Tablet ชั้น ป.2
  • เป็นแผนตลอดปี 200 ชั่วโมง
  • เป็นแผนอย่างละเอียด คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ในโรงเรียนโดยบูรณาการกับแผนของโรงเรียนที่มีอยู่


ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้

ขณะนี้ สพฐ.ได้ทยอยเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางแก่คุณครู ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2556