วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

บทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ใน Tablet ชั้น ป.2


สื่ออิเล็กทรอนิกส์
บทเรียนใน Tablet  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
บทเรียนออนไลน์&ออฟไลน์


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ขอบคุณ สพป.ชลบุรี เขต 2 ค่ะ