วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

บทเรียน กอท.(คอมพิวเตอร์) ใน Tablet ชั้น ป.2
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
บทเรียนใน Tablet ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)
บทเรียนออนไลน์&ออฟไลน์


1
2
3
4
5
6

ขอบคุณ สพป.ชลบุรี ค่ะ