วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556

TK Park มอบแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาไทย บรรจุในแท็บเล็ต OTPC


TK Park มอบแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาไทย บรรจุในแท็บเล็ต OTPC

    นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับมอบแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาไทย เพื่อบรรจุลงในแท็บเล็ต  จากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ฯ (สอร.) หรือ TK Park โดยมี ดร.สิริกร  มณีรินทร์ ประธานอนุกรรมการบริหารสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ และกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ กันยายน 2556 ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (MOC)

 

     ดร.สิริกร  มณีรินทร์ กล่าวว่า สอร.มีภารกิจสำคัญ คือการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศ และมีบทบาทสำคัญในฐานะ Innovator and Content Provider ซึ่งมีการพัฒนาองค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ และพร้อมให้การสนับสนุนตามนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ใน 3 ด้านได้แก่ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นตามหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อบรรจุลงในแท็บเล็ต ของโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (OTPC)จำนวน 20 รายการ การส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั่วประเทศ ในโครงการ "Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" และการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตหลากหลายรูปแบบ

สำหรับ "การพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อบรรจุลงในแท็บเล็ตของกระทรวงศึกษาธิการ (OTPC)" เพื่อต้องการให้เป็นสื่อ การอ่านและการเรียนรู้ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 โดย สอร.ได้เริ่มพัฒนาแอพพลิเคชั่นดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นปี 2556 ซึ่งคัดสรรมาจากสื่อการเรียนรู้หลากหลาย โดยผ่านการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาสื่อการเรียนรู้ และทำงานร่วมกับ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการ กพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาโดยตลอด ก่อนจะนำมาดัดแปลงให้เป็นแอพพลิเคชั่นจำนวนทั้งสิ้น 20 รายการ
 สำหรับแอพพลิเคชั่นที่ส่งมอบในวันนี้ มี 2 ประเภท ได้แก่

 ประเภทที่หนึ่ง แอพพลิเคชั่นหนังสือเสียง เป็นนิทานภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงอ่านแบบคาราโอเกะ เกมฝึกทักษะและคำถามท้ายบททบทวนความจำ มีจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) ดอกสร้อยสุภาษิต บทอาขยานสอนอ่านของไทยสมัยก่อน ที่เชื่อมโยงความงดงามของภาษาและคุณค่าความเป็นไทยสู่เด็กยุคปัจจุบัน 2) กระต่ายสามพี่น้อง จากชุดสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีเนื้อหาเน้นปลูกฝังคุณธรรมความสามัคคีและความขยันขันแข็ง

ประเภทที่สอง แอพพลิเคชั่นเครื่องดนตรีไทย 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย สามารถกดฟังเสียงเพลงบรรเลงและเสียงโน้ต เครื่องดนตรีบางชนิดสามารถกดเล่นฟังเสียงแบบโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ สร้างสรรค์เนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทย จำนวน 18 รายการ ได้แก่ จะเข้ ซอด้วง ซออู้ กลองสะบัดชัย ขิมเจ็ดหย่อง ขิมเหล็ก ขิมหลอด ฉิ่ง ฉาบ อังกะลุง เป็นต้น โดยคุณสุธี แสงเสรีชน มีส่วนร่วมในการผลิตผลงานด้านดนตรีทั้งสองประเภท

           ทั้งนี้ สอร.มี Content อยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น แผนในปี 2557 จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสาระท้องถิ่น 2-3 ภาษา และร่วมกับ NECTEC พัฒนารูปแบบการใช้งานสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม e-Pub 3 ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนทั่วประเทศ


 
 
 

        รมว.ศธ. กล่าวแสดงความขอบคุณ สอร.ที่ช่วยผลิตแอพพลิเคชั่นสำหรับแท็บเล็ต เป็นเรื่องที่ ศธ.ให้ความสำคัญ เพื่อต้องการส่งเสริมให้มีการพัฒนา Content สำหรับแท็บเล็ตให้มีมาตรฐาน ซึ่งขณะนี้ยังมีความต้องการแอพพลิเคชั่นที่มีมาตรฐานอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนวิชาต่างๆ อย่างได้ผล ช่วยให้เด็กสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ดังนั้นสื่อที่จะบรรจุลงในแท็บเล็ตจะมีส่วนช่วยเสริมในหลักสูตรการเรียนรู้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น และกระทรวงศึกษาธิการยินดีที่จะสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆผลิตแอพพลิเคชั่นที่มีมาตรฐาน
***************************************************************************  

ขอบคุณแหล่งข้อมูล
http://www.moe.go.th/websm/2013/sep/294.html